prijsinformatie

                                                                          
 
Nop richtprijs verrijkte kooi - Gewijzigd: 29-03-2019 00:00
Per 100 stuks en d.d. De prijzen voor industrie-eieren blijven achter bij de goede consumptie eieren. (ca. € 1,-/100st)
Datum-van: Datum tot: Prijzen filteren Toon in tabelvorm

wk 13
wit
bruin
Reacties

Pluimveebeurs schreef op 16-03-2019 09:45
Sinds april 2018 wordt de NOP richtprijs 2.0 industrienotering voor kooieieren gepubliceerd. Deze richtprijs is een zuivere industrienotering en wordt per kilogram genoteerd en zou gedurende één jaar worden genoteerd naast de NOP-kooirichtprijs uitgesplitst in grammen. Dat jaar is nu bijna verlopen. Eind maart 2019 stopt de publicatie van de huidige NOP-kooirichtprijs waarna alleen de NOP richtprijs 2.0 industrienotering gepubliceerd zal worden.

Pluimveebeurs schreef op 12-03-2019 18:56
Hello Joe, we have send you a DM. In case of any questions, please feel free.

Joe Brooker schreef op 12-03-2019 18:43
Hello I am searching for a historical index of Egg prices (eierprijzen) for the Netherlands. Specifically, I require the following: - 2010-2019 (onwards) - Wit & Bruin - Scharrel & Kooi - All sizes - XLSX File Please could you point me in the direction of where I can find this information to download?

Pluimveebeurs schreef op 23-02-2018 07:18
Berekeningswijze NOP-richtprijs kooieieren weer hersteld. De LTO/NOP Begeleidingscommissie van de NOP-richtprijs voor consumptie-eieren heeft de berekening van de richtprijs voor de kooieieren weer hersteld naar de systematiek van vóór week 6. Constructief overleg met Anevei heeft er in geresulteerd dat Anevei weer opgaves doet voor de kooirichtprijs. De vervanging van de Anevei-opgaves (de Anot) door de Weser Ems Verarbeitung in de berekening van de kooirichtprijs is dus slechts van tijdelijke aard geweest. Wel is afgesproken om de totale berekening van de kooirichtprijs te herzien en te bekijken of, zoals vorig jaar met de scharrelrichtprijs is gedaan, kan worden overgegaan naar een NOP2.0 kooirichtprijs. Daarover wordt door Anevei en de LTO/NOP Begeleidingscommissie nog verder gesproken. Zodra daarover besluiten zijn genomen, wordt daarover via een nieuwsbericht gecommuniceerd.

Pluimveebeurs schreef op 12-02-2018 20:43
Berekening NOP-richtprijs kooieieren aangepast De Begeleidingscommissie van de NOP-richtprijs voor consumptie-eieren heeft de berekening van de richtprijs voor de kooieieren aangepast. De inbreng van de opgevers vanuit Anevei (de zogenaamde A-not) is vervangen door de Weser Ems Verarbeitung. Mogelijk is dit een tijdelijke aanpassing, afhankelijk van de uitkomsten van overleg met Anevei dat binnenkort plaatsvindt. Al een aantal weken werden er door Anevei geen opgaves gedaan voor de kooirichtprijs. Dit zou volgens de opgevers geen zin hebben. Door een afgesproken koppeling in de berekening tussen de Franse rungis en de A-not, zou de A-not te hoog blijven en volgens de eierhandel/verwerkers geen reëel marktbeeld weergeven. Inmiddels is de rungis echter flink gedaald en heeft de Begeleidingscommissie besloten om de ontbrekende input van de A-not te vervangen door een andere parameter, namelijk de Weser Ems Verarbeitung. De Begeleidingscommissie hoopt dat van een tijdelijke aanpassing sprake kan zijn, en er binnenkort na overleg met Anevei door de verwerkers weer goede opgaves voor de NOP-kooirichtprijs worden gedaan. Maar als dat niet lukt is wellicht sprake van een permanente aanpassing. Dat zal de komende tijd moeten blijken. LTO/NOP berekent wekelijks de NOP-richtprijs voor kooi- en scharreleieren (bruin en wit). De berekeningen van de richtprijzen voor scharreleieren zijn vorig jaar herzien en omgezet naar NOP2.0-richtprijzen. In de berekening van de richtprijs voor kooieieren zijn destijds geen wijzigingen aangebracht. Wel is toen naar één kooirichtprijs overgegaan en wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen bruin en witte kooieieren. De kooinotering kent als input de Franse rungis, de Duitse Weser Ems Haltungsform 3 en de A-not opgaves. Deze laatste is nu dus vervangen door de Weser Ems Verarbeitung.

Senel Co. schreef op 13-02-2017 10:26
Dit moet leiden tot een betere afspiegeling van de markt. Helaas is dit deze week niet het geval. We krijgen veel lagere prijzen aangeboden bijvoorbeeld voor de witte eieren.

Bartosz Skarbek schreef op 07-11-2016 08:54
Polish industry takes eggs for 3,5 PLN /kg A class Polish packing stations buy: M graded 23 PLN/100 eggs loose on pallets L graded 27 PLN/100 eggs loose on pallets Woźniak has cut 700 000 chickens because of salmonella. More people has salmonella. Not only Woźniak has salmonella. What prices in other countries?

Resie schreef op 07-10-2016 09:39
Het is toch erg schandalig dat in deze duurzame tijden het duurzaamste ei niet meer in veel winkels te koop is door het schreeuwen van wakker dier.https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2015/09/meest-duurzame-ei-niet-in-supermarkt/

Webmaster schreef op 10-05-2016 17:10
Geachte bezoekers; De NOP 'kolonie' van wk18 is vrijdag 06-05 foutief gepubliceerd; deze is inmiddels gecorrigeerd! De NOP scharrel en scharrel 2.0 waren wel correct. Excuus voor het ongemak!

an schreef op 10-05-2016 15:33
Beste, nu staan hier al sinds vrijdag verkeerde prijzen wordt dit nog aangepast? alle andere sites die ik vind met een verwijzing naar de NOP zijn eigenlijk alleen een link naar deze site...

peter schreef op 07-05-2016 11:01
wat heb je gedronken?

Mark schreef op 06-05-2016 21:49
Dit is volgens mij de NOP scharrel notering ipv kooi

brown egg schreef op 28-04-2016 10:37
what happened to the brown eggs since March why not quoting

robert schreef op 29-05-2015 08:23
waar is de notering nop scharrel gebleven

Webmaster schreef op 16-02-2015 06:12
Goedendag 'Controle', per abuis werden de prijzen van vorige week getoond. De prijsverschillen t.o.v. vorige week waren wel correct. Inmiddels is dit gecorrigeerd. Excuus voor het ongemak!

Controle schreef op 13-02-2015 16:34
De prijzen van de NOP kloppen niet. De getallen zijn van vorige week, kooi en scharrel. De getallen tussen haakjes kloppen wel!

Peter Blom schreef op 09-01-2015 16:05
Het is maar goed dat je "klopt" schrijft. De NOP-noteringen van de laatste paar weken zijn een grote farce. Maar ja, het gaat tenslotte ook maar om 200 miljoen eitjes die wekelijks van eigenaar veranderen..........

Webmaster schreef op 09-01-2015 15:42
Peter, de gewichtsklasse die het hier betrof is inmiddels gecorrigeerd. Excuus. Rest van de NOP 'klopt' wel

peter blom schreef op 09-01-2015 12:39
De NOP kooi notering klopt natuurlijk van geen kanten. Hoe kun je in vredesnaam iets dergelijks op de site zetten? Vooraf controleren kan geen kwaad.

Pluimveebeurs schreef op 19-09-2014 14:05
De parameters als input voor de NOP richtprijzen zijn per week 37 aangepast. Dit moet leiden tot een betere afspiegeling van de markt. De voorzitter NOP commissie schrijft o.a.[citaat] Als NOP commissie hebben we het voornemen om in een aantal stappen terug te groeien naar de oorspronkelijke doelstelling: vanuit diverse noteringen een gemiddelde berekenen die de werkelijke ontwikkelingen in de markt zo dicht mogelijk benadert met verder als gegeven de de uiteindelijk gepubliceerde richtprijs franco pakstation is. [einde citaat] Dit houdt o.a. in dat er een correctie komt op de kleine scharrel eieren S, de bruine notering nooit lager mag komen dan de witte en de Weser Ems als een basis notering een grotere rol krijgt toebedeeld. Deze wijzingen zullen in een 3-tal weken worden doorgevoerd. Waarschijnlijk zal dit leiden tot hogere prijzen!

Pluimveebeurs schreef op 07-08-2014 20:36
Markt van eieren blijft moeizaam tot 'dramatisch' verlopen. De Franse industrieprijs staat op 67 cnt /kg en zorgt voor opnieuw voor een dalende NOP. Met 67 cnt lijkt deze notering wat aan de lage kant maar industrie krijgt voldoende aangeboden. Ook de export naar '3e-landen' valt tegen door import restricties en sterk concurrerende prijzen van andere producerende landen. De 'hoop' is gevestigd op de supermarkten die hopelijk de komende weken meer gaan bestellen.

Pluimveebeurs schreef op 28-05-2014 20:08
Afzet van kleinverpakking richting retail is redelijk, mede gezien de kortere werkweek en aanloop richting Pinksteren. Stemming is vriendelijk, maar vraag is of dat blijvend is omdat door late Pinksteren, deze 'aansluit' op de zomerperiode. Enkele weken terug had de industrie geen interesse, maar als zij nu moet kopen, is dit zeker voor hogere prijsniveau's! Er zijn voldoende eieren, maar niet dat deze 'gedumpt' worden. In de 3e landen is blijvende vraag echter zijn o.a. Oekraine en Turkeije belangrijke concurenten en West Europa al snel te duur.

Pluimveebeurs schreef op 08-05-2014 19:30
Afzet naar de retail neemt de weken na Pasen af. Dit betekent meer aanbod voor de industrie, waardoor die alleen voor lagere prijs niveau's willen kopen. Eerder deze week leek te stemming positief, maar er is en blijft ruim voldoende aanbod. Zware eieren zijn er genoeg o.a. ook als het gevolg van rui-koppels. In de komende weken wordt ook veel aanbod van kleine eitjes verwacht. Dit betekent voldoende aanbod van eieren in de zomermaanden en daarmee blijvende druk op de prijs.

Pluimveebeurs schreef op 10-04-2014 21:20
Afzet van scharrel KAT GMO loop redelijk goed; hoewel de periode kort voor Pasen de ordervolumes wel groter werden verwacht. Afzet van alle andere eieren is moeizaam. Sommige 'scharrel' noteringen laten een gelijke prijs zien, maar dat is niet de markt van vandaag. De kokerijen / ververijen draaien volop, maar deze eieren zijn allemaal al ingekocht. De Industrie kan dus voor 'lage' niveau's kopen. Frankrijk industrie noteert 0,70 eur/kg. Op de internationale (export) markt is er concurrentie van o.a. India, Oekraine en Turkije. Ook in EU zal de druk op met name de verrijkte kooi eieren toenemen vanuit Polen, Frankrijk en Portugal. De verwachting is dan ook dat het de komende periode nog moeilijk zal blijven...

Pluimveebeurs schreef op 03-04-2014 19:39
Er is ruim voldoende aanbod van eieren. De afzet van vrije uitloop, bio, KAT en KAT GMO richting winkelbedrijf is goed en zal de komende weken zo blijven. De Franse industrie noteert opnieuw lager; industrie koopt kolonie eieren op lagere niveau's. 'Standaard' scharreleieren zijn er meer dan voldoende en worden ook aan industrie of voor export aangeboden.

Pluimveebeurs schreef op 20-03-2014 23:14
Er is voldoende aanbod van kolonie eieren; de export naar 3e landen verloopt moeizaam. De industrie in EU weet dit, is afwachtend en koopt voor lagere prijzen. De Franse industrie notering zakt met ca. 40 -45 cnt / 100 eieren naar EUR 0,765 /kg. Vrije uitloop, bio en KAT scharrel loopt allemaal redelijk goed door bestellingen vanuit grootwinkelbedrijven. Het afzet van de 'standaard' IKB scharrel eieren is gezien het grote aanbod en beperkte vraag erg moeilijk.

es ellouta schreef op 03-03-2014 18:20
ik heb een belangstelling om 321.000 broedeieren p.w naar lebanon e xporteren hoe moet ik verder

Pluimveebeurs schreef op 23-01-2014 21:35
Een stijging van de eierprijzen zat in de verwachtingen; maar is dan ook uitgekomen. Frankrijk lijkt nog moeite te hebben met de afzet van kolonie, gezien de marginale daling van de industrienotering aldaar. Vanuit de industrie is er vraag naar met name (witte) M voor koken / verven. Dit is ook terug te zien in de notering. Zware eieren lijken er voldoende.

bruin ei schreef op 06-12-2013 07:31
Wit en bruin is geen verschil meer. Kan iedereen beter witte gaan houden.

Webmaster schreef op 13-07-2012 17:07
Nieuwe Oogst, alleen voor de kleinte eitjes zijn de prijzen voor Kooi en Scharrel gelijk. Voor de zwaardere is er wel degelijk prijsverschil

Nieuwe Oogst schreef op 13-07-2012 13:49
Noteringen Scharrel en Kooi zijn gelijk wk28 klopt dit?