prijsinformatie

                                                                          
 
NOP richtprijs scharrel 2.0 - Gewijzigd: 26-05-2023 00:00
richtprijs in euro’s per 100 stuks (exclusief btw), donkere dooiers, franco pakstation, goed sorteerbare eieren.  
Datum-van: Datum tot: Prijzen filteren Toon in tabelvorm

wk 21
wit
bruin
Reacties

LTO/NOP schreef op 06-05-2023 09:00
Wijzingen berekening NOP-richtprijzen De LTO/NOP Begeleidingscommissie van de NOP-richtprijzen voor consumptie-eieren heeft besloten om met ingang van deze week (week 18) enkele wijzigingen in de berekening van de NOP-richtprijzen door te voeren. De bestaande koppeling van de richtprijzen voor bruine en witte tafeleieren, waarbij bruine eieren niet lager kunnen noteren dan witte eieren, wordt losgelaten. De afgelopen jaren heeft de markt voor witte eieren zich meer ontwikkeld en wordt er separaat in bruine en witte eieren gehandeld. Er zijn ook perioden in het jaar waarin meer witte eieren worden gevraagd. Bijvoorbeeld voor de markt van gekookte, gepelde of geverfde eieren. De LTO/NOP Begeleidingscommissie streeft naar richtprijzen die een goede afspiegeling van de markt zijn. Daarom wordt de koppeling dat bruine eieren niet lager kunnen noteren dan de witte eieren uit de berekening gehaald. Daarnaast wordt voor de tafeleieren onder 53 gram een correctie in de berekening doorgevoerd. In de rekensystematiek van de NOP-richtprijzen zit een koppeling dat de richtprijzen voor de tafeleieren niet onder de (naar stuks omgerekende) scharrelindustrieprijs kunnen komen. Omdat de breekmachines minder efficiënt zijn bij kleinere eieren, hebben deze eieren minder waarde voor de eiproductenindustrie. De huidige bodem in de berekening van de richtprijzen is voor die gewichtsklassen tot 53 gram niet reëel. Er wordt daarom een lichte correctie in de berekening aangebracht.

Pluimveebeurs schreef op 25-05-2022 20:03
Helaas is door de prijzencommissie geconstateerd dat er een fout zat in de berekening van de NOP-richtprijzen voor eieren voor week 19. Het betreft hier de prijzen NOP richtprijs 2.0 industrienotering, NOP richtprijs industrienotering voor scharrel en de NOP richtprijs scharrel 2.0 WIT 62-73 gram. Zij vinden het heel vervelend, maar willen het toch herstellen om de werkelijkheid recht te doen.

Pluimveebeurs schreef op 11-03-2022 21:16
De afgelopen weken is gebleken dat de NOP-richtprijs voor scharrelindustrie-eieren hoger lag dan de NOP-richtprijs voor tafeleieren. Een uitzonderlijke situatie, want normaalgesproken vormen industrie-eieren de onderkant van de markt. Ondanks dat dit waarschijnlijk van tijdelijke aard is, heeft de LTO/NOP Begeleidingscommissie voor de NOP-richtprijzen besloten om met ingang van deze week een rekenregel in de NOP-richtprijs in te brengen waardoor de richtprijs voor tafeleieren niet meer onder de richtprijs voor scharrelindustrie-eieren kan komen te liggen. Het verlaagde rendement voor het breken van kleine eieren is bij de aanpassing van de richtprijs meegenomen.

Gert schreef op 20-11-2020 10:16
Tikfout bij 61 bruin.

J schreef op 28-08-2020 14:29
Volgens mij zijn er nu overal tikfoutje gemaakt. Wat een wanvertoning weer deze prijzen. Zeker voor de grotere eieren.

webmaster schreef op 26-06-2020 19:06
Gecorrigeerd, bedankt!

Gert schreef op 26-06-2020 09:05
Tikfout bij 47 gram bruin.

Nederland schreef op 06-03-2020 17:15
goed bezig

Pluimveebeurs schreef op 02-12-2019 07:04
CORRECTIE op NOP prijzen. Op 01-12-2019 heeft Pluimveebeurs onderstaand bericht ontvangen van de NOP prijzencommissie: "Afgelopen vrijdag aan het eind van de middag hebben we geconstateerd dat er een fout zat in de berekening van de NOP-richtprijzen. Na verdere analyse bleek deze fout helaas de afgelopen 3 weken al te zijn opgetreden. We zijn daarom genoodzaakt de NOP-richtprijzen van week 46, 47 en 48 te corrigeren" De richtprijzen van betreffende weken zijn voor scharrel EN industrie gecorrigeerde. Excuus voor het ongemak in deze.

J schreef op 29-03-2019 20:16
En weer lukt het ze om de prijs beperkt te laten stijgen. Halen de eieren bijna uit de kip weg omdat ze er gewoonweg niet zijn! Hoezo machtmisbruik.

Jan Brok schreef op 07-01-2019 10:26
De eierprijs is EIGENLIJK GELIJK. 62/63 wit scharrel deze was in week 52 € 7,67 inclusief btw. Nu deze week(1) bij 9% BTW is het ook € 7,67 inclusief btw. Dus drie % ingeleverd.

Webmaster schreef op 01-04-2016 10:29
NOP richtprijs 2.0 De LTO/NOP begeleidingscommissie richtprijs eieren heeft aan aanpassing van de wekelijkse NOP richtprijs voor scharreleieren gewerkt. De nieuwe notering zal op 1 april a.s. voor het eerst gepubliceerd worden en op een fors hoger peil liggen. Om een duidelijk onderscheid aan te brengen met de huidige notering, krijgt de nieuwe de aanduiding 2.0 mee. Beide noteringen zullen gedurende maximaal 1 jaar wekelijks gepubliceerd worden. De begeleidingscommissie gaat er vanuit dat de nieuwe notering 2.0 voldoet aan de oorspronkelijke definitie van de notering namelijk de marktontwikkelingen in de week van publicatie volgend en op een prijsniveau van franco pakstation. Aanleiding voor de aanpassing is het feit dat de gegevens die gebruikt worden als input voor de NOP notering al geruime tijd zijn achtergebleven bij de daadwerkelijke marktontwikkelingen. Structurele toeslagen op de notering hebben de daadwerkelijk uitbetaalde prijzen aan de pluimveehouder op niveau gehouden. Eind 2014 zijn reeds een aantal correcties toegepast op de notering, toeslagen zijn echter gebleven. Voor de begeleidingscommissie nu reden om met name de toegepaste correcties op inputgegevens als Weser-Ems, Amsterdam (AGRI) en A-Not te gaan verlagen. Deze correcties waren gebaseerd op de sorteerkosten. Voornoemde noteringen zijn immers prijzen van gesorteerde eieren terwijl de NOP notering een ongesorteerde prijs betreft. Voornoemde maatregel betekent een forse prijsaanpassing in opwaartse richting. Bruine scharreleieren gaan voor het overgrote deel naar de Nederlandse consument. Dit is aanleiding om een echte Nederlandse notering in deze berekening mee te nemen. De Barneveldse notering wordt hiervoor ingebracht. Voor zowel scharrel bruin als wit worden de huidige correcties op de gesorteerde noteringen teruggebracht. Hoewel de markt voor kooieieren meer en meer een industriemarkt wordt, wordt deze notering voor wit voorlopig niet gewijzigd. Wel zal de bruine kooi met ingang van 1 april niet langer berekend worden. In Pluimveehouderij van 25 maart is op de wijzigingen nader ingegaan. Voor nadere informatie: Jan Willem Lagerweij, voorzitter Kring Leghennenhouders van LTO/NOP. Tel: 06-13205735. Mail: j.w.lagerweij@hetnet.nl