prijsinformatie

                                                                          
 
Barneveld slachtkippen - Gewijzigd: 24-05-2023 19:14
Notering voor de komende week per kg levend gewicht (incl BTW).
nuchter vanaf bedrijf, minus 2% weegbrugkorting
Datum-van: Datum tot: Prijzen filteren Toon in tabelvorm

24/05
per kg.
Reacties

Pluimveebeurs schreef op 14-09-2022 21:13
De notering van de moederdieren is extra gecorrigeerd. Deze correctie moet er voor zorgdragen dat er minder en-of lagere toeslagen betaald op de boer betaald gaan worden.

willem schreef op 16-09-2021 15:27
niet te hard omhoog met de prijs jongens (belgie + 5) anders worden de kippen wel erg duur met die hoge toeslagen bij de pluimveehouders die het wel door hebben dat de notering veel te laag was!!

willem schreef op 04-01-2019 19:17
kan er nu de btw is aangepast naar 9% voor de transparantheid niet beter ex btw. worden genoteerd?

Steven schreef op 16-02-2018 11:19
Beste vermeerderaars, Novipluim is niet voor niets met een eigen notering gekomen

Kipje schreef op 16-02-2018 10:00
Beste vermeerderaar Dat komt dat het vlees van novipluim naar waarde wordt betaald Kan u dus ook aanraden om lid te worden van novipluim Telnr staan op de website

vermeerderaar schreef op 15-02-2018 15:24
Kan iemand mij uitleggen waarom de Deinze notering veel hoger is dan de Barneveld notering mbt moedieren? en waarom Novipluim (uit betrouwbare bron)nog meer betaald?

Pluimveebeurs schreef op 29-11-2017 23:19
Vrije val voor de Barneveldse notering voor moederdieren. Afzet van het vlees is erg moeizaam. Slachterijen hebben weinig interesse tot slachten of tegen lagere inkoopsprijzen. Aanbod is voldoende (evenals voor de witte/bruine slachtkippen) en voor de komende weken zal dit naar verwachting zo blijven.

Pluimveebeurs schreef op 23-08-2017 20:00
Weinig aanbod van witte en bruine kippen. Dit is met name het gevolg van de fipronil crisis waardoor koppels geruimd zijn of in de rui. Er is dan ook vraag vanuit de slachterijen. Waar mogelijk wordt het tekort opgevangen met het slachten van moederdieren; deze prijs stijgt daarmee ook. Afzet van broedeieren loopt goed wat een 2e reden kan zijn.

Pluimveebeurs schreef op 05-07-2017 23:03
ruim voldoende aanbod van legkippen. vraag en aanbod van moederdieren redelijk stabiel

Pluimveebeurs schreef op 13-04-2017 07:45
Notering voor slachtkippen stabiel; echter wordt er veel aanbod van slachtkippen en moederdieren verwacht de komende weken

Pluimveebeurs schreef op 05-04-2017 21:29
Ruim aanbod van witte en bruine slachtkippen. Doordat eierprijzen de 'paaspiek' hebben gereikt en prijs naar verwachting flink zal dalen is er veel aanbod. Slachterijen zitten vol en drukken de prijs. Soepkip(vlees) lijkt beter afgezet te worden.

Pluimveebeurs schreef op 12-01-2017 08:04
Aanbod van witte en bruine slachtkippen wordt minder; hierdoor stijgt de notering met 2 cnt. Weinig aanbod van moederdieren. Verkoop van soepkippen(vlees) blijft onveranderd.

Pluimveebeurs schreef op 04-01-2017 19:16
aanbod van slachtkippen is niet groot en dit zal naar verwachting de komende weken zo blijven. Dit zorgt voor een oplopende prijs maar deze zal door de moeizame afzet van de soepkippen(vlees) worden geremd.

Pluimveebeurs schreef op 15-12-2016 08:26
Aanbod van witte en bruine slachtkippen is niet groot; zorg om AI in diverse landen om ons heen drukt de prijs en leidt tot voorzichtigheid.

Pluimveebeurs schreef op 07-12-2016 22:35
Aanbod van witte en bruine slachtkippen is niet groot, echter het animo om te slachten tegen hogere prijzen ook niet wat voor een stabiele notering zorgt. Vraag en aanbod van moederdieren redelijk in evenwicht.

Pluimveebeurs schreef op 27-10-2016 07:58
Aanbod van witte en bruine kippen is niet groot, maar afzet van vlees blijft moeizaam. Mede door de matig tot slechte broedeiprijzen zijn er voldoende moederdieren.

Webmaster schreef op 14-09-2016 19:37
Aanbod van witte en bruine slachtkippen is niet groot; afzet van vlees blijft nog steeds moeizaam, er is ruim voldoende voorraad in de vriezers en verwachting is dat dit nog wel zal aanhouden

Pluimveebeurs schreef op 24-08-2016 22:32
Minder aanbod van witte en bruine kippen zorgt dat de Barneveldse notering een stijging laat ziet waarbij het verschil tussen witte en bruine slachtkippen opnieuw € 0,07 /kg is. Ondanks het misschien wat lagere aanbod van levende kippen is er ruim maar dan ook ruim voldoende vlees voor de afzet. In de afgelopen periode is er veel ingevroren en export en daarmee de prijs blijft tegenvallen.

Pluimveebeurs schreef op 10-08-2016 19:04
Prijs van slachtkippen stabiel; aanbod van witte en bruine kippen neemt af waarmee de bodem in de notering dan toch echt bereikt is en voorzichtig hopen op herstel.

Webmaster schreef op 13-07-2016 21:03
Excuus. Het is zelden dat noteringen gemiddeld een negatieve waarde hebben, helaas zien we dit nu bij slachtpluimvee Barneveld en Deinze. Door een technisch fout wordt de groene / positieve balk getoond. Wij hopen dit zo snel mogelijk te hebben opgelost.

Pluimveebeurs schreef op 16-06-2016 08:02
Nog steeds veel aanbod van witte en bruine slachtkippen. Slachterijen in EU zitten tot de vakantieperiode volledig vol geboekt. Verwachting is er na de vakantie wat meer 'ruimte' zal komen echter zonder een opgaande notering als gevolg.

Pluimveebeurs schreef op 02-06-2016 08:08
Aanbod van slachtkippen blijft groot door aanhoudende slechte eierprijzen. De afzet van de 'soepkip' of delen blijft onverminderd moeilijk. Over aanbod en weinig animo tot slachten resulteert opnieuw in een lagere notering. Mede gezien de voorraden in de vrieshuizen is een kentering op korte termijn niet te verwachten.

Pluimveebeurs schreef op 19-05-2016 08:05
Afzet van broedeieren loopt stroef en vrije markt notering daalt. Hierdoor ook meer aanbod van moederdieren voor de slacht. Ruim aanbod en dalende prijs.

Pluimveebeurs schreef op 11-05-2016 21:46
Aanbod van slachtkippen blijft groot en zal naar verwachting de komende weken nog zo blijven. Er worden nog 'massaal' witte en bruine kippen geslacht i.v.m. de slechte eierprijzen. De verkoop van de 'soepkip' blijft uiterst moeizaam.

Pluimveebeurs schreef op 30-03-2016 22:18
Ruim aanbod van moederdieren; ondanks dat blijft de prijs stabiel. Idem voor witte en bruine slachtkippen; vraag vanuit de slachterijen is niet groot.

Pluimveebeurs schreef op 23-03-2016 22:45
Aanbod van moederdieren is ruim, maar aanbod wordt vrij gemakkelijk weg geslacht door de slachterijen. Aanbod van witte en bruine slachtkippen is niet erg groot. De verkoop blijft moeizaam.

Pluimveebeurs schreef op 03-03-2016 08:17
Er is weinig aanbod van witte en bruine slachtkippen, maar voor de slachterijen voldoende. Prijzen van soepkip producten blijven onder druk staan; er wordt wel geëxporteerd maar tegen lage prijzen. Ook aanbod van moederdieren is niet groot waardoor notering toeneemt.

Pluimveebeurs schreef op 17-02-2016 21:46
Aanbod van moederdieren is niet groot. Er is vraag vanuit slachterijen uit NL als ook PL waardoor notering en toeslagen op de notering stijgen.

Pluimveebeurs schreef op 10-02-2016 21:49
Door o.a. carnaval en beginnende vakanties is de afzet van vers vlees moeizaam. Van diepvries producten is er ruim voldoende voorraad en slachterijen hebben niet de lust om nog meer voor de diepvries te slachten. Aanbod van levende kuikens is beperkt maar er is geen animo om tegen hogere prijzen in te kopen en te slachten.

Pluimveebeurs schreef op 20-01-2016 22:06
minder aanbod van slachtkippen en moederdieren. Dit duwt de prijs op naar 'redelijke' noteringen; met een toeslag brengen witte kippen ook weer geld op. Afzet van soepkip is slecht en slachterijen willen dan ook zeker niet voor elk geld inkopen.

Pluimveebeurs schreef op 13-01-2016 21:57
Verwachting is dat komende weken vraag vanuit de slachters naar moederdieren zal toenemen; ook is weer vraag vanuit PL. Dit zorgt voor een forse prijsstijging hoewel afzet van de soepkip(vlees) nog onveranderd stroef verloopt. Verwachting is dat aanbod van witte en bruine kippen over enkele weken zal afnemen waarop er nu al 'voorgesorteerd' wordt. Notering voor witte slachtkippen is nog steeds negatief.

Pluimveebeurs schreef op 02-12-2015 21:33
Aanbod van witte / bruine slachtkippen is nog steeds groot. De notering neemt een 'pauze' en is onzeker of deze prijs gehandhaafd zal blijven of nog verder zal weg zakken. Zeker is dat voor een betere prijs de afzet / export van (soep)kip naar Africa moet aantrekken. De notering van moederdieren maakt een pas op de plaats. Er is voldoende aanbod en beperkt vraag vanuit de slachterijen. Verwachting is dat dalende lijn zal doorzetten.

Pluimveebeurs schreef op 26-11-2015 08:25
Voor het eerst in de geschiedenis dat de notering een negatieve waarde heeft? De notering van de witte slachtkippen staat op -3 cent. Omdat er met toeslagen gewerkt wordt zal de pluimveehouder nu nog met gesloten beurs zijn koppel kunnen afleveren, verwachting is echter dat de prijs nog verder onder druk komt. Slachterijen hebben geen interesse om te kopen / slachten gezien de afzet van (soepkip)vlees. Prijzen van moederdieren voor 6e week stabiel, maar ook hier staat de prijs (notering) onder druk.

Pluimveebeurs schreef op 11-11-2015 20:55
markt blijft slecht. Aanbod van moederdieren is op dit moment niet erg groot wat ervoor zorgt dat de prijs stabiel blijft, hoewel interesse vanuit slachterijen beperkt. Er is ruim voldoende aanbod van witte en bruine kippen. Nagenoeg geen vraag vanuit de slachterijen in NL, BE maar ook PL. Prijzen zullen mogelijk nog verder dalen.

Pluimveebeurs schreef op 04-11-2015 21:06
De markt voor slachtkippen in onveranderd slecht. Er is veel aanbod van slachtkippen en 'nauwelijks' afzet van van het (soepkip) vlees. Producten worden voor 'dumpprijzen' aangeboden. Het is dan ook moeilijk te rijmen waarom de Deinze notering voor moederdieren met 1 cnt stijgt.

Pluimveebeurs schreef op 28-10-2015 19:53
Onder veel druk blijft de prijs van moederdieren stabiel. Er is aanbod voldoende en afzet van vlees blijft moeizaam. De witte en bruine slachtkippen zijn voor de pluimveehouder onverkoopbaar. Slachterijen zitten 'vol', hebben geen interesse of voor prijzen ver onder de notering. Verwachting is dat prijs dan ook verder zal dalen.

Pluimveebeurs schreef op 21-10-2015 19:01
Verkoop van soepkip(vlees) is slecht. Er wordt vanuit verschillende landen volop aangeboden. Omdat slachterijen met ruime voorraden zitten is vraag naar witte en bruine slachtkippen, als ook moederdieren, beperkt. Met veel aanbod zorgt dit voor doorzetting van dalende trend.

Pluimveebeurs schreef op 14-10-2015 19:27
De afzet van soepkip(delen) valt tegen. Er wordt op dit moment veel ingevroren voor opslag. Slachterijen, zowel binnen als buiten NL, hebben 'weinig' belang bij nieuw aanbod. Verwachting is dat de prijs verder onder druk komt te staan in de komende maanden en daarmee de slachtkippen 'onverkoopbaar'.

Pluimveebeurs schreef op 07-10-2015 18:58
Door tegenvallende afzet van soepkippen is er voldoende aanbod en staan prijzen onder druk. Voor moederdieren heeft dit nog niet in de prijsverlaging geresulteerd.

Pluimveebeurs schreef op 09-09-2015 19:02
markt voor witte en bruine slachtkippen is stabiel. Er is een beperkte vraag vanuit de slachterijen, maar niet tegen elke prijs. Prijs van moederdieren staat door de tegenvallende export onder druk

Pluimveebeurs schreef op 19-08-2015 21:20
Notering voor moederdieren voor 3e week op rij flink lager. Export van soepkip (producten) is erg moeilijk. Africa heeft voldoende voorraden of koopt ergens anders. Op dit moment wordt er 'veel' ingevroren.

Pluimveebeurs schreef op 15-07-2015 20:16
Geen notering voor slachtkippen op pluimveebeurs Barneveld. De commissie kan niet tot een eenduidige marktnotering komen. Aanleiding zou zijn dat de notering niet de werkelijke prijs / waarde reflecteert en dat er hoge toeslagen zouden worden betaald. Doel is nu om na 2 weken met een reële weergave van de markt te komen zonder torenhoge toeslagen. Vraag naar moederdieren blijft en daarmee stijgt de notering met 2 cent.

Pluimveebeurs schreef op 08-07-2015 19:46
Voldoende aanbod van witte en bruine kippen. Aanbod van moederdieren is beperkt en vraag vanuit de slachterijen redelijk tot goed.

bouyafer schreef op 06-07-2015 19:02
hallo, ik wil graag partij kipen

kok schreef op 05-07-2015 21:40
Waar kan ik slachtkippen kwijt

Pluimveebeurs schreef op 24-06-2015 19:55
Markt voor witte en bruine slachtkippen blijft stabiel, aanbod van moederdieren is beperkt en vraag vanuit slachterijen goed.

Pluimveebeurs schreef op 03-06-2015 20:05
Voldoende aanbod van slachtkippen; worden vlot verkocht en daarmee is het einde van het prijsdal in zicht.

jan schreef op 21-05-2015 18:09
lage prijs,m aar wat wil je als je allemaal net voor de zomer kippen gaat leveren. Let nu eens op de kippenboeren zijn net kudde dieren allemaal de zelfde richting op. Kies nu een seen andere weg en dan zal het bedrijfsresultaat floreren

Exporteur schreef op 21-05-2015 10:22
Kipje, geloof je dat? laat ik heel duidelijk zijn, je zul absoluut belangen hebben, maar afgehaald door Duitse of Poolse slachterijen: Legkippen Bruin: € 0,37 Legkippen Wit: € 0.32 Moederdieren incl hanen: € 0.72 Waar kunnen die verschillen dan inzitten?

Pluimveebeurs schreef op 20-05-2015 18:55
Voldoende aanbod van witte en bruine slachtkippen; opnieuw een dalende notering. Voldoende aanbod van moederdieren tegenover voldoende vraag vanuit de slachterijen. Bodem in de prijzen lijken daarmee bereikt.

Kipje schreef op 15-05-2015 15:45
Exporteur het zijn de handelaren die de prijzen laten zakken

Pluimveebeurs schreef op 13-05-2015 17:46
Voldoende aanbod van zowel witte als bruine slachtkippen en moederdieren.

Exporteur schreef op 11-05-2015 11:25
Kipje, zijn dat handelaren of is dat de slachterij? Ik heb vorige week reeds gereageerd, maar die reactie was blijkbaar te heftig, is door de webmaster weg gedaan. Of zou ik te eerlijk zijn geweest? Mijn mening is dat de naam van de notering rustig veranderd kan worden in "Remkes notering" . Die handelaren die in Barneveld aanwezig zijn horen zien en zwijgen of het past ook in hun straatje dat ze altijd instemmen met de slachterij..

Pluimveebeurs schreef op 29-04-2015 19:53
Voldoende aanbod van witte en bruine kippen; Aanbod van moederdieren neemt toe, vraag vanuit de slachterijen blijft maar tegen lagere prijzen.

Pluimveebeurs schreef op 22-04-2015 19:17
Voldoende aanbod van witte en bruine kippen; vraag naar moederdieren blijft

Kipje schreef op 16-04-2015 17:01
Toch jammer dat er handelaren zijn die nu al twee weken achter elkaar proberen de barneveldse prijs voor moederdieren naar beneden te brengen

Pluimveebeurs schreef op 15-04-2015 19:01
voldoende aanbod van witte en bruine kippen; vraag naar moederdieren blijft

Pluimveebeurs schreef op 08-04-2015 19:37
Aanbod van moederdieren is niet groot; redelijk veel vraag vanuit de slachterijen. Er is voldoende aanbod van witte en bruine kippen, waardoor de notering verder daalt. Als de eierprijs zal stabiliseren, zal ook het aanbod van witte en bruine kippen waarschijnlijk afnemen.

Pluimveebeurs schreef op 01-04-2015 19:57
voldoende aanbod van witte en bruine slachtkippen; vraag naar moederdieren blijft!

Pluimveebeurs schreef op 25-03-2015 21:15
Er ontstaat druk op de prijs omdat het slachtpluimvee 'duur' is. Op dit moment is er voldoende aanbod maar na Pasen wordt er opnieuw krapte verwacht. Normaal komt er na Pasen en richting de zomer meer aanbod en is de vraag slap.

Pluimveebeurs schreef op 18-03-2015 21:10
Aanbod van witte en bruine kippen neemt toe waardoor de notering met 2 cent daalt. Voldoende aanbod van moederdieren.

Pluimveebeurs schreef op 25-02-2015 21:27
Voldoende aanbod van witte en bruine slachtkippen alsook moederdieren. Prijs blijft daarmee stabiel. Verwachting is meer aanbod en druk op de prijs.

Pluimveebeurs schreef op 18-02-2015 21:05
Aanbod van witte en bruine slachtkippen is niet groot, maar dit zorgt niet voor een extra stijging van de notering. Kippen zijn (te) duur voor de slachterijen. Er is redelijk aanbod van moederdieren en afzet is goed.

Pluimveebeurs schreef op 29-01-2015 07:19
Aanbod van slachtkippen is nog steeds niet groot; een verdere stijging maakt de slachtkippen (te) duur voor de slachterijen

Pluimveebeurs schreef op 21-01-2015 21:45
Krap aanbod en vraag vanuit de slachterijen duwt de notering omhoog.

Pluimveebeurs schreef op 14-01-2015 20:36
Aanbod van slachtpluimvee is niet groot. Vraag vanuit de slachterijen is goed, daardoor stijgende notering. De huidige notering ligt ruim hoger t.o.v. vorige jaar.

Pluimveebeurs schreef op 07-01-2015 21:16
Aanbod van slachtpluimvee is niet groot, daardoor stijgende prijzen!

Pluimveebeurs schreef op 30-12-2014 19:04
Er is vraag naar slachtkippen vanuit de slachterijen. Aanbod is niet groot; voor witte en bruine kippen nu nog redelijk, maar aanbod zal naar verwachting met enkele weken verder afnemen.

Pluimveebeurs schreef op 17-12-2014 20:42
Aanbod van slachtkippen is niet groot en er is vraag vanuit de slachterijen. Met de komende gebroken slachtweken zal aanbod dan voldoende zijn, maar verwachting is dat vraag zal toenemen.

Pluimveebeurs schreef op 03-12-2014 20:14
Aanbod van witte en bruine slachtkippen is ruim voldoende. Doordat door transport beperkingen koppels kippen voor de slacht zijn doorgeschoven betekent dit dat aanbod blijft toenemen. Aanbod van moederdieren is niet groot; echter is het wel zo dat door de slechte markt van broedeieren er 'extra' moederdieren worden aangeboden.

Pluimveebeurs schreef op 26-11-2014 19:55
Er is ruim voldoende aanbod van slachtkippen. Doordat de afzet van broedeieren als gevolg van AI slecht is worden moederdieren 'massaal' eerder aangeboden. Export van vlees is moeilijk door het sluiten van grenzen en regeldruk door de verschillende compartimenten is groot. Het is moeilijk om aanvoer richting de slachterij in goede banen te leiden.

Pluimveebeurs schreef op 19-11-2014 21:17
Er is voldoende aanbod van slachtkippen. De gevolgen van de vogelgriep zijn voor de export nog niet te overzien, maar slachterijen zijn 'bang' voor annuleringen en het sluiten van grenzen voor de soepkip.

Pluimveebeurs schreef op 29-10-2014 20:04
Moederdieren in vrije val door ruim voldoende aanbod en moeilijke afzet van vlees. Ook witte en bruine kippen zijn er voldoende, echter hier daalt de notering met 2 cent. Afzet en prijs van soepkippen (vlees) is moeilijk.

Pluimveebeurs schreef op 22-10-2014 21:06
Vanuit de slachterijen is er veel vraag naar moederdieren. Op de boer worden hoge prijzen betaald; dit resulteert in een stijging van de notering van 2 cent. Het aanbod van witte en bruine kippen neemt toe; er komen meer kippen op de markt.

Pluimveebeurs schreef op 15-10-2014 19:23
Aanbod van witte en bruine slachtkippen is niet groot; evenals het aanbod van moederdieren. Slachterijen vinden het slachtpluimvee te duur. Er wordt geslacht om aan de verkoopverplichtingen te voldoen maar zeker niet voor de vriezer

Pluimveebeurs schreef op 08-10-2014 19:53
Krap aanbod van witte/bruine slachtkippen en moederdieren. Slachtpluimvee is duur voor de slachterijen; afzet van vlees verloopt redelijk wat betreft volume, echter kunnen de hogere inkoop prijzen moeilijk worden doorberekend in de verkoop.

pluimveebeurs schreef op 24-09-2014 20:32
Aanbod van witte en bruine kippen is niet bijzonder groot, zelfde geldt voor moederdieren. Vraag vanuit de slachterijen is redelijk goed en ook de vraag voor export is goed, Het is echter moeilijk om de (koop)interesse van de slachterijen t.o.v. de prijs te taxeren. Dit zorgt voor een stabiele notering voor witte en bruine kippen en een kleine plus voor moederdieren.

van den Berg schreef op 24-09-2014 10:02
Exporteur, ben het totaal met je eens en het is teleurstellend dat de notering niet de juiste situatie aangeeft. Is er veel aanbod, prijs omlaag, is er veel vraag, prijs omhoog. Dat is marktwerking. En op dit moment is er vraag voor de komende weken.

Exporteur schreef op 18-09-2014 17:12
Beste vermeerderaar, de vraag is correct. ZIe de stemming die deze site daarbij aangeeft. Al is er denk ik een foute omschrijving gegeven door de webmaster. Er is veel vraag vanuit slachterijen naar moederdieren en legkippen, al zijn er best dagen en/of weken bij dat er veel wordt geslacht. Toch staan de prijzen erg laag genoteerd; Legkippen staan ongeveer gelijk met Deinze, alleen worden er koppels tot € 0,55/kg gekocht bij pluimveehouders. Dit kan ook gezien de vraag vanuit de slachterijen in heel Europa. Wat betreft de moederdieren; staat de notering ook te laag. Er zijn koppels gekocht voor € 0,80 en meer/kg die binnen nu en 2 weken weg gaan, of al weg zijn. Dus er is vraag, anders worden deze prijzen niet afgegeven. Deze kippen gaan overigens niet eens allemaal naar het oostblok, ze worden ook binnen Nederland en België geslacht. Kan wel zijn dat de slachterijen de kippen duur vinden en daardoor de notering laag (proberen) te houden, maar het blijft altijd: vraag en aanbod maken de prijs..

Pluimveebeurs schreef op 17-09-2014 18:51
De komende week is er nog voldoende aanbod voor witte en bruine kippen, maar de weken er na wordt er minder aanbod verwacht. De prijsstijging van de week sorteert daarop voor.Er is redelijk vraag naar moederdieren, maar vraag vanuit de slachterijen is goed!

Vermeerderaar schreef op 16-09-2014 13:53
Hoe kan het zijn dat de beursprijs niet naar boven gaat, dat terwijl er vraag is naar moederdieren? Is er veel aanbod van legkippen dat de slachterijen vol zitten? Of willen de slachterijen niet meer betalen? Als ik het wel heb gaan er deze weken erg weinig vermeerderingsdieren naar de slachterij, dan moet de notering toch hoger zijn? Ik hoor prijzen bij vermeerderaars van tegen de € 0,80/kg, kloppen deze prijzen dan niet die door collega's worden genoemd?

Pluimveebeurs schreef op 10-09-2014 19:25
Waar de prijs zicht vorige week nog, na een aantal weken, stabiliseerde noteren de witte en bruine kippen deze week opnieuw hoger met een flinke stijging van 4 cent. Het aanbod op de boer is niet groot en slachters vinden de kippen al 'duur'. Op de boer worden echter al hogere prijzen betaald.

Pluimveebeurs schreef op 03-09-2014 19:55
Na 5 weken van een stijgende lijn in de notering nu prijs gelijkhoudend. Aanbod van slachtkippen (wit/bruin) en moederdieren is niet bijzonder groot, maar worden 'te duur' voor de slachters. Afzet van soepkip(delen) is moeilijk; zeker voor hogere prijzen.

Pluimveebeurs schreef op 27-08-2014 19:56
Aanbod van witte/bruine slachtkippen en moederdieren is niet groot. Dit zorgt voor een stijgende notering.

Pluimveebeurs schreef op 13-08-2014 19:44
Aanbod van witte en bruine slachtkippen is niet groot, vraag vanuit de slachterijen is redelijk tot goed waardoor de prijzen stijgen. Dit zelfde geldt ook voor moederdieren waarbij er ook vraag is voor export. Hier blijft de notering (nog) op een gelijk niveau.

Pluimveebeurs schreef op 30-07-2014 19:04
Aanbod van slachtpluimvee is niet groot. Met name voor de witte/bruine slachtkippen wordt een kleiner aanbod verwacht.

M.SEYDOU schreef op 21-07-2014 16:04
Beste, Ik wil informatie over Export van kuikens naar West Africa ( Niamey-Niger ). Wat is de mogelijkeheide voor me? Met vriendelijke groet, M.SEYDOU

Exporteur schreef op 16-07-2014 22:29
Deinze zet goede stappen in de juiste richting, waarom stijgen de prijzen in Barneveld minder of helemaal niet? Moederdieren in België zin waard: Deinze + 0,05/kg ex btw, dat is incl btw 0.665/kg. Waar blijft Barneveld? En waarom worden er wel hoge prijzen (tot boven de 0,70/kg) geboden in Nederland?

Pluimveebeurs schreef op 16-07-2014 19:34
Aanbod van witte en bruine slachtkippen is beperkt en de vraag vanuit de slachterijen is goed. Dit zorgt voor een opwaartse prijscorrectie. Hoewel het aanbod van moederdieren ook niet groot is blijft hier de notering vooralsnog gelijk.

Pluimveebeurs schreef op 02-07-2014 21:13
aanbod van slachtpluimvee (wit/bruin en moederdieren) is niet extreem groot. afzet van 'soepkip' (-delen) is redelijk tot goed.

Pluimveebeurs schreef op 25-06-2014 19:17
Aanbod van moederdieren is niet groot, vraag vanuit de slachterijen is goed. Hierdoor stijgt de prijs met 3 cnt. Verwachting is dat moederdieren duur zullen blijven (zie ook trend vorig jaar)

Exporteur schreef op 20-06-2014 18:19
Beste webmaster, helemaal juist, geen probleem mee, zeker als er taalgebruik geuit wordt die niet correct is. Maar dat is geloof ik niet aan de orde. Wel mag er natuurlijk gereageerd worden op geluiden uit de markt. En die geluiden zijn er op dit moment veelvuldig. Ik begrijp eigenlijk alle reacties, van vrije pluimveehouders als zowel van pluimveehouders die gebonden zijn. Wel moet ik hierbij natuurlijk aangeven dat de pluimveehouders die gebonden zijn daar bewust zelf voor gekozen hebben en nog steeds kiezen. Ik neem aan dat als je vind dat je niet meer op de juiste plek sta, dat je vrij ben om te gaan en staan waar je wil. Maar misschien is dat vanuit mijn beleving te gemakkelijk gezegd. Ik kan echter ook begrijpen dat mensen niet onder eigen naam willen reageren omdat ze dan persoonlijk aangesproken gaan worden. Frustraties liggen hoog, dat is wel duidelijk. Zie hierbij bijvoorbeeld naar de discussie van vrije marktprijzen op boerderij.nl. Iedereen moet vrij zijn in wat hij/zij zegt, ook al is dat anoniem. Dit natuurlijk met normale bewoordingen en niet op de man af. En ja ook zeker is: voor een pluimveehouder is de prijs altijd te laag, voor een slachterij is het misschien het tegen over gestelde, maar daarvoor zijn er ook handelaren, die kunnen daar het evenwicht in brengen.

Webmaster schreef op 19-06-2014 14:33
In de afgelopen periode merken wij dat er een levendige discussie is ontstaan rondom de prijsnotering van slachtpluimvee Barneveld en dan met name voor de moederdieren. Wij vragen u met open vizier te reageren. Het is makkelijk om personen en organisaties in een kwaad daglicht te stellen en zelf anoniem te blijven. Pluimveebeurs behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van reden uw anonieme bijdrage te verwijderen.

vermeerderaar 2 schreef op 19-06-2014 13:44
Ik heb gehoord dat de moederdieren voor 0,65 per kg en meer verkocht worden. Ik heb zelfs een prijs van 0,70 gehoord. Hoe kan het dat de prijs niet naar boven gaat? Ik heb navraag gedaan en dit komt omdat Irak geen broedeieren koopt op dit moment. Net of Irak ooit de prijs van broedeieren heeft bepaald.

Pluimveebeurs schreef op 18-06-2014 19:52
Hoewel het aanbod niet super groot geen verhoging van de noteringen voor slachtpluimvee. De kippen zijn redelijk aan de prijs. Prijzen voor witte en bruine kippen bewegen zich nu op gelijk niveau als vorig jaar. Moederdieren zijn nu 9 cnt duurder

Vermeerderaar schreef op 18-06-2014 10:07
En ja, Gvdberg, doe ik nu aan stemmingmakerij? Vraag is toch goed, zelfs de notering gaat stukje bij beetje omhoog. We zitten beide bij Novipluim en in het begin had ik er een goed gevoel over, er werd ook werk van gemaakt. Nu is alles normaal en "standaard", Ik denk dat er een paar mensen veel geld aan onze kippen en hanen kunnen verdienen. En geld verdienen mag, heb ik geen probleem mee, moet zelfs, maar de verschillen zijn gewoon veel te groot. En ik moet wachten totdat de vergadering is om te horen of er een extra toeslag in zit voor ons, misschien hoor jij dat eerder als bestuurslid.

Vermeerderaar schreef op 05-06-2014 19:08
Zo, dat zijn de eerste € 0,02/kg erbij in de goede richting. Zo duurt het maar 5 weken en we zijn op een niveau dat de vermeerderaars die moeten rekenen met de standaardprijs van Novipluim ook de prijs ontvangen die op de vrije markt dus wel gegeven kan worden.. Nu maar hopen dat we aan het einde van het jaar een goede nabetaling krijgen..

van den Berg schreef op 02-06-2014 14:57
Welke vermeerderaar heeft ze te koop voor deze week en of volgende week voor 0,65 per kg In de Flevopolder zijn de kippen vorige week verkocht aan de inkoper van Epe voor meer dan 0,65 per kg

G v d Berg schreef op 02-06-2014 09:13
Beste Vermeerderaar Doe niet aan stemmingmakerij maar kom met namen die 0,60 cent ontvangen deze week hoef niet aan mij maar mag ook aan Steven Doornewaard

broedei schreef op 30-05-2014 12:59
En al dat geld wat is verdiend is geïnvesteerd in Oost Duitsland, Polen, Engeland, etc. Boer zijn; RUBEREN SCHAKEL

broedei schreef op 30-05-2014 12:58
En zo gaat het met; De broedeitjes. Het voer. De hele markt wordt gedicteerd door de grote jongens.

Vermeerderaar schreef op 29-05-2014 14:53
Hoezo zijn de prijzen van de slachtkippen niet naar boven gegaan? Ik hoor prijzen bij collega's van ver boven de marktprijs, hoe kan dit? Wat is dat voor complot in Barneveld? Collega's krijgen nu boven de € 0,60 /kg geboden, zelfs door de inkoper van de slachterij in Epe, hoe kan het dan dat Barneveld met een kleine toeslag voor meer dan de helft van de vermeerderaars de juiste prijs moet zijn? Ik begin steeds meer het belang in te zien om gewoon mijn kippen zelf weer te gaan verkopen en niet collectief. Ook zou het goed zijn als de NMA eens een kijkje ging nemen bij de marktcommissie, als hier geen eigen belang meer aan de orde is, weet ik het ook niet meer.

Pluimveebeurs schreef op 21-05-2014 20:57
Voldoende aanbod van slachtpluimvee waardoor geen prijswijziging. Vraag vanuit de slachterijen is redelijk.

Pluimveebeurs schreef op 30-04-2014 18:49
Voldoende aanbod van witte en bruine kippen; redelijke vraag vanuit de slachterijen en daarmee prijshoudend. Bodem van de prijs lijkt bereikt. Ruim voldoende aanbod van moederdieren en daarmee druk op de prijs. Aan de kant van de (levende) afzet biedt dit extra kansen voor export

Pluimveebeurs schreef op 23-04-2014 19:44
Aanbod van witte en bruine slachtkippen blijft nog groot. Prijzen lijken echter niet verder te dalen. Met een aantal weken is de verwachting dat aanbod zal stabiliseren (evenals de prijzen. Aanbod van moederdieren is en blijft nog groot. Prijs daalt met 1 cent.

Pluimveebeurs schreef op 16-04-2014 19:42
Hoewel er koppels doorgeschoven worden i.v.m. de vraag naar broedeieren zijn er ruim voldoende moederdieren. Mede door minder slachtdagen in de komende periode daalt de prijs. Er is veel aanbod van witte en bruine kippen. De slechte / matige eierprijzen zorgen voor extra aanbod.

Pluimveebeurs schreef op 09-04-2014 19:46
Voldoende aanbod van witte en bruine kippen, waardoor de notering verder daalt. Ook moederdieren voldoende, maar prijs is nog stabiel te houden.

Pluimveebeurs schreef op 02-04-2014 19:29
Er is en komt ruim voldoende aanbod van witte en bruine kippen. Ook van moederdieren is er voldoende aanbod. Dit drukt de prijs op de markt

Pluimveebeurs schreef op 26-03-2014 21:20
Aanbod van witte en bruine slachtkippen is groot. Gezien de slechte eierprijzen willen meer pluimveehouders eerder hun oude kippen verkopen. Het aanbod van moederdieren is beperkt maar de afzet van vlees verloopt moeizaam waardoor de notering met 1 cent zakt.

Pluimveebeurs schreef op 19-03-2014 21:52
Meer aanbod van slachtpluimvee, zowel witte/bruine kippen als moederdieren drukt de prijs verder naar beneden!

Exporteur schreef op 19-03-2014 14:51
Egbert, wat zijn die geluiden dan? Uit welke hoek komen die geluiden? Zijn het belanghebbende? of zijn het mensen die gestuurd worden? Ik heb een uitleg gegeven waar ik zelf volkomen achter sta en waar niemand wat tegenin kan brengen. Ik snap dat het een vervelend gevoel is voor je als je de verschillen hoord, maar daar kan ik en anderen niets aan doen. Misschien toch maar wel verschillende partijen benaderen als de kippen zo ver zijn..

Egbert Meijerink schreef op 14-03-2014 20:03
Pluimveebeurs waarom worden de prijzen niet exl. BTW geplaatst? Dat is toch veel meer van deze tijd?

Egbert Meijerink schreef op 14-03-2014 20:00
Exporteur ik ben noch van de uitleg van mijn afnemer als die van jouw overtuigd. Ik blijf de noteringen vooralsnog dan ook kritisch volgen. En zeker de geluiden die mij van verschillende partijen bereiken.

Pluimveebeurs schreef op 12-03-2014 21:52
Er is voldoende aanbod van witte en bruine kippen; dieren worden volop geslacht. Zowel voor de witte/bruine slachtkippen als ook de moederdieren geldt dat ze voor de slachterij duur blijven. Hoewel het extra aanbod van moederdieren pas over enkele weken wordt verwacht zakt ook hier de prijs met 2 cnt.

Exporteur schreef op 27-02-2014 20:30
Egbert, hebben de mensen waar jij de kippen aan levert al een uitleg gegeven op jou vraag?De uitleg is:. Notering Barneveld wordt gemaakt door een klein groepje mensen waarvan een deel zich collectief schaart achter de slachterij(en). Hierdoor is er altijd een meerderheid die voor de kant van de slachterij(en) kiest. Hier wordt dus niet genoteerd wat er daadwerkelijk betaald wordt bij de pluimveehouders. Bij Notering Deinze wordt ook daadwerkelijk gekeken wat er op de markt betaald wordt en wat de prijzen in alle landen om ons heen doen. Hier is dus meer marktwerking aan de orde. En dat is dus juist de bedoeling van een commissie. Toeslagen zijn in Nederland en België ongeveer gelijk. Bij gebrek aan een werkende notering moet je de volgende keer misschien verschillende mensen uitnodigen als de kippen verkocht worden, dan kun je de kippen aan de hoogst biedende partij leveren.

Pluimveebeurs schreef op 27-02-2014 00:21
Prijs van witte en bruine kippen staat op een hoog niveau. Aanbod de komende periode zal afhangen van de ontwikkeling van de eierprijzen. Aanbod van moederdieren is niet groot tegenover redelijk veel vraag vanuit de slachterijen, waardoor de prijs met 3 cnt stijgt

Egbert Meijerink schreef op 20-02-2014 19:58
Verschil met Deinze-notering deze week 8 cent. Hoe in vredesnaam is dit mogelijk?

Pluimveebeurs schreef op 20-02-2014 09:20
Aanbod van slachtkippen is niet groot. Hierdoor stijgen de noteringen; kippen zijn duur. Afzet van soepkip (delen) is redelijk.

Vermeerderaar schreef op 14-02-2014 16:29
Mooi verhaal voor een slachterij. Maar mogen wij ook normaal geld verdienen? Als het dan niet kan met de broedeieren (zeker ten opzichte van de voerprijzen) dan mogen we het toch wel een keer van de slachtkippen hebben. Blijkbaar is de stem van de slachterij groter dan de stem van de boeren. Daarom ben ik mee gaan doen in de groep vermeerderaars die de kippen gezamelijk verkopen. Maar ook dat werkt dus ook niet.

Pluimveebeurs schreef op 12-02-2014 21:00
Aanbod van moederdieren is niet groot, echter is de verkoop van de zware soepkip (elementen) moeilijk, waardoor de prijs niet oploopt. Aanbod van witte en bruine kippen is ook niet groot, verkoop redelijk.

Pluimveebeurs schreef op 05-02-2014 20:59
Redelijk aanbod van moederdieren; broedeieren zijn duur waardoor het slachten van koppels wordt uitgesteld.

Pluimveebeurs schreef op 29-01-2014 21:56
Er is voldoende aanbod van moederdieren; prijs blijft daarmee stabiel en daarmee 5 cent lager dan dezelfde periode van vorig jaar. Wel is de afzet van het 'soepvlees' (poten vleugels of hele kip) moeilijk aan het begin van het jaar en prijzen staan onder druk. Aanbod van witte en bruine kippen is redelijk, verwachting is dat er de komende periode meer aanbod van (o.a. rui-) kippen zal komen.

Pluimveebeurs schreef op 16-01-2014 08:57
Er is minder aanbod van witte en bruine kippen waardoor de prijs op met 1 cent stijgt. Er is voldoende aanbod van moederdieren wat de drukkende prijs stabiel houdt.

Pluimveebeurs schreef op 09-01-2014 09:34
Er is voldoende aanbod van moederdieren en prijzen liggen nog steeds op een hoog niveau. Toch liggen de prijzen nu 5 cnt. onder het prijsniveau van vorig jaar. Aanbod van witte / bruine kippen is goed.

pluimveehouder schreef op 18-12-2013 16:53
Tijs, ik mis je reactie, of was het een negatieve suggestie wat je wilde plaatsen en bij nader inzien toch niet wil plaatsen

Exporteur schreef op 18-12-2013 14:33
Sorry vermeerderaar, maar de reactie blijft weg.. Ik kan me de gedachtegang trouwens goed voorstellen die je heb geuit. Ik denk ook dat die correct is. Dat wil niet zeggen dat een exporteur altijd maar roept dat de prijs naar boven gaat/moet, maar een exporteur zoekt een marktconforme prijs voor de kippen. De pluimveehandel is er om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en daarbij de hoogste prijzen te bedingen, dit kan zowel in binnenland als in buitenland aan de orde zijn.

Vermeerderaar schreef op 13-12-2013 19:40
Wat is je reactie dan Tijs? blijkbaar heeft mijn verhaal toch de tongen los gemaakt?

Webmaster schreef op 13-12-2013 09:14
Zoals telefonisch besproken worden alle reacties zonder tussenkomst direct op de site geplaatst. Mogelijk dat een combinatie van gebruikte leestekens / symbolen niet door de site worden verwerkt.

tijs de koning schreef op 13-12-2013 02:22
zeer bijzonder dat mijn reactie niet geplaats wordt !!

Vermeerderaar schreef op 07-12-2013 14:05
Heeft Novipluim de vergadering weer gehad, het is allemaal weer koek en ei, gaat de beursprijs direct naar beneden. Dus ik blijf maar denken; moet ik er nu mee door gaan of niet.. Ik ben er ten volste van overtuigd dat we de extra uitbetaling te danken hebben aan de vrije handelaren die met de kippen exporteren. Als die er niet waren, dan hadden we nu geen extra uitbetaling gehad, dus bij deze bedankt handelaren! Ik ben met Novipluim begonnen in een tijd dat de prijzen totaal anders waren, ik ben toen direct ingestapt omdat wij in de tang van de handelaren zaten en toen geld voor de hanen moesten geven, maar bij nader inzien denk ik dat de handelaren toen in een grote tang zaten vanuit de slachterijen en dat ik (en dus met mij veel vermeerderaars) nu in dezelfde tang van dezelfde slachterij zit(ten). Ik heb er geen goed gevoel over, zeker als ik dan bedenk dat ik een contract heb ondertekend en dat ik een "leverplicht" heb. Ik ga toch eens met collega's praten hoe ze hierover denken, want zo zijn het de donkere dagen voor kerst..

Pluimveebeurs schreef op 04-12-2013 20:40
Er is voldoende aanbod van moederdieren en de planning voor december is gemaakt. Er is redelijk aanbod van witte en bruine kippen. Gezien de matige resultaten op de boer worden kippen vaker geruid (deze kippen komen niet in de markt) Een lagere notering kan ook de export van levende have verder stimuleren.

Pluimveebeurs schreef op 21-11-2013 00:30
Er is voldoende aanbod van slachtkippen. Slachtcapaciteit wordt benut. Verwachting is dan ook dat de prijzen verder zullen dalen.

Pluimveebeurs schreef op 13-11-2013 21:09
Aanbod van witte en bruine kippen blijft toenemen. De productie van eieren onder kostprijs kan er voor zorgen dat het aanbod van slachtkippen in hoog tempo zal toenemen. Er is voldoende aanbod van moederdieren waardoor hier ook de notering daalt.

Pluimveebeurs schreef op 06-11-2013 21:54
Trend van vorige weken zet door; Aanbod van witte en bruine slachtkippen neemt toe waardoor de nog steeds hoge notering langzaam daalt. Er is een redelijk aanbod van moederdieren; prijs blijft op gelijk niveau.

Pluimveebeurs schreef op 30-10-2013 20:58
Het aanbod van witte en bruine slachtkippen neemt langzaam toe waardoor de hoge noteringen langzaam dalen. Er is een redelijk aanbod van moederdieren; prijs blijft op gelijk niveau.

Pluimveebeurs schreef op 23-10-2013 21:55
Er lijkt langzaam iets meer aanbod van witte/bruine slachtkippen te komen. Omdat de prijzen al op een hoog niveau staan leidt dit direct tot een kleine correctie. Daarmee blijven slachtkippen nog steeds duur en willen slachterijen moeizaam deze prijs betalen. Moederdieren dieren blijven nog aan de prijs!

Vrij zijn is zo gek nog niet schreef op 22-10-2013 20:04
Beste collega, De naam zegt het al; vrij zijn is zo gek nog niet! Er zijn genoeg collega's die kunnen beamen dat de vrije handel toch wel een toegevoegde waarde heeft. Ik probeer ook elke keer de hoogste prijs te krijgen voor mijn kippen, dat terwijl ik toch al verschillende jaren aan dezelfde handelaar lever. Dat de handel haar werk goed doet blijkt ook uit de geruchten dat er koppels die via de organisatie gepland stonden nu ook via de vrije handel afgevoerd worden. Kort om, genoeg mogelijkheden om de kippen tegen een goede prijs verkocht te krijgen. Ik denk dat alle handelaren wel onder het kopje "bedrijvengids" te vinden zijn op deze website. Genoeg kanalen om de handel te vinden, dus bij deze succes met het toch rendabel maken van je huidige koppel!

Verneerderaar schreef op 21-10-2013 11:07
Wie kan het mij uitleggen? Ik ben vermeerderaar en lever samen met zoveel andere vermeerderaars mijn kippen via 1 organisatie af bij een slachterij in Nederland. Exporteur geeft reactie dat de toeslagen onveranderd hoog zijn boven Barneveld. Ik hoorde via een collega (dicht bij de Belgische grens) dat daar de geruchten gaan dat de kippen voor een jaar lang verkocht zijn voor € 0,75 ex btw aan een nederlandse slachterij. Ik maak me zorgen of de prijsstelling wel correct is, en hierdoor denk ik dat ik VEEL te weinig voor mijn kippen krijg. Waar moet ik mijn kippen nu in de toekomst heen doen?

Pluimveebeurs schreef op 16-10-2013 20:42
Het aanbod van witte / bruine slachtkippen is niet groot. Een verdere stijging is niet waarschijnlijk omdat slachterijen voor de lichte slachtkippen geen hogere prijs willen betalen. Tegen het eind van dit jaar wordt meer aanbod verwacht. Moederdieren blijven schaars en worden met name in het binnenland op hoge prijsniveau's gekocht en verkocht. De vraag vanuit buitenland blijft wel aanwezig, maar wel voor lagere prijzen.

Pluimveebeurs schreef op 09-10-2013 21:14
Aanbod van slachtkippen (wit/bruin en moederdieren) is nog steeds niet groot. Toch lijkt de notering z'n plafond bereikt te hebben. Zeker voor de lichte slachtkippen willen slachterijen geen hogere prijs betalen. Vraag blijft echter echter wel

Exporteur schreef op 07-10-2013 20:06
Waarom zijn de prijzen niet hoger? Er is vraag naar kippen! Overal worden hoge toeslagen betaald! Jammer voor hen die afspraken hebben staan voor langere tijd, die komen er bekaait vanaf. En ach ja, het zijn hoge prijzen, maar als de marktwaarde nog hoger ligt dan kom je nog steeds tekort..

Pluimveebeurs schreef op 25-09-2013 20:45
Aanbod van witte en bruine kippen, evenals moederdieren is niet groot. Het slachtpluimvee wordt al duur betaald door de slachterijen en verkoop van 'soepkip' is nog maar matig. Een prijsverhoging is dan ook niet aan de orde.

Pluimveebeurs schreef op 18-09-2013 22:20
Weinig aanbod van slachtpluimvee en grote vraag vanuit de slachterijen in NL en PL. Dit stuwt de prijs verder omhoog.

Pluimveebeurs schreef op 12-09-2013 01:56
Het aanbod van witte en bruine slachtkippen is niet groot. Ditzelfde geldt ook voor de moederdieren; er is veel vraag voor export. Dit heeft voor de Barneveld notering in een 'prijsexplosie' van 13 eurocent geresulteerd. Dit in navolging van NOP slachtkippen vorige week en Deize deze week. Het lijkt er hiermee op dat de moederdieren de laatste weken niet op marktwaarde werden genoteerd. De verwachting is dat de prijzen niet direct nog verder zullen stijgen.

Pluimveebeurs schreef op 05-09-2013 08:29
Het aanbod van witte en bruine slachtkippen als ook de moederdieren blijft beperkt. Er is veel vraag vanuit slachterijen zowel in binnenland als export. Om toch de slachthaken vol te krijgen moet er meer betaald worden...

Pluimveebeurs schreef op 28-08-2013 22:35
Door het (nog) beperkte aanbod van witte / bruine slachtkippen stijgt de notering met 1 cent. De verkoop van (soepkip) vlees is met deze hoge inkoop prijzen moeilijk.

Pluimveebeurs schreef op 21-08-2013 20:59
Aanbod van slachtkippen is niet groot. Er wordt met spanning gekeken hoe de eierprijzen in de legsector zich de komende weken ontwikkelen. Zonder stijging van de de eierprijzen zal het aanbod van slachtkippen toenemen waardoor de prijzen voor slachtkippen zeker niet verder zullen stijgen. Daarbij komt dat de matige afzet van (soepkip) vlees de slachterijen afwachtend maakt.

Pluimveebeurs schreef op 14-08-2013 22:23
Ondanks dat de prijzen al hoog zijn stijgen ze verder door. Er is weinig aanbod van slachtpluimvee en de vraag vanuit zowel binnen- als buitenland is groot. Verkoop van (soepkip)vlees is door de tijd van het jaar zeer matig. Prijzen worden dan ook moeizaam geaccepteerd... Prijsverwachting is gelijk tot stijgend.

Pluimveebeurs schreef op 07-08-2013 21:16
Geen verandering m.b.t. prijzen van slachtkippen. Volgende week een slachtdag minder in veel EU landen. Prijzen liggen al op hoge niveaus

Exporteur schreef op 01-08-2013 22:47
Mis ik de beknopte toelichting op de beursprijzen van Kipje deze week? Als ik dan kijk dat Kipje reageert op een reactie van Willem die België plus +2 zegt, dan had de reactie van Kipje moeten zijn: In België is de toeslag hoger dan +2.. In België worden ook gewoon toeslagen betaald van +4 waarbij niet eens alle kippen naar Polen gaan, dus blijkbaar zijn Belgische moederdieren van betere kwaliteit, en kan er dus meer voor worden betaald.

Pluimveebeurs schreef op 31-07-2013 22:27
Aanbod van slachtkippen is nog niet groot. Prijzen liggen op hoog niveau. Hogere prijzen wekt weerstand.

broedei schreef op 26-07-2013 19:03
Een aantal dingen zijn feiten. De novupluim leden hebben veel minder gebeurt als menig vrije boer. We praten over verschillen van tot wel 10 cent per kilo. Enige boeren hebben het laaste jaar iedereen de gek aan gestoken en verkocht via niet hun vaste wegen. Daardoor is handel ontstaan en bied de handel weer volop mee. De prijs is niet voor niets het afgelopen jaar al een aantal keren fors opgelopen. Nederlandse slachterijen zijn rijk geworden aan jaren lang te laag betaalde prijzen. Novupluim heeft vaste afspraken op beurs plus 2. Ook novupluim heeft niet de best vor haar boeren gedaan. In polen zijn de laatste jaren met europees geld zeer moderne en nieuwe slachterijen heen gezet, met goedkoop personeel. Geen handel meer. Dan heeft de Nederlandse slachterij sector de macht. Zo simpel werkt het. Met het voer. Met de broedeitjes, met de slacht opbrengst. Ach het is heel simpel. Binnenkort zijn er toch geen moederdieren meer en zijn die verhuisd naar Polen en Rusland. De Poolse slachterij hoeft echt niets verder te rijden hoor. En de handelaar die kan zijn handel ook vanuit de Nederlandse huiskamer doen. De Nederlandse boeren wilden boer blijven en hebben zich door Jan en ALLEMAN IN LATEN PAKKEN. De paar boeren die hier niet aan mee deden hebben meer gebeurt.

Exporteur schreef op 26-07-2013 11:59
Dus kipje: of je ben slecht ingelicht door jou informant en ben je niet aanwezig geweest in Barneveld, en heb je wel wat willen zeggen, of: je ben blind dat je de verschillen niet ziet, of je ben doof, dat je niet hoor wat er in de markt gebeurd..

Exporteur schreef op 26-07-2013 11:56
En wat betreft Novipluim.. De eerste kippen van ex-novipluimleden worden binnenkort opgeladen.. Die kijken hoe ze de afgelopen jaren zijn afgedroogd en gaan nu voor de hoogste prijs.

Exporteur schreef op 26-07-2013 11:52
Kippetje is maf! Slachterijen wilden hetzelfde houden. Er was meer aanbod dan de afgelopen weken en de kippen werden te duur voor de tijd van het jaar. Hadden de exporteurs de kippen niet naar Polen gereden, dan hadden de kippen nu nog op een laag niveau gestaan. Kijk maar hoe de toeslagen gestegen zijn, daarna kwam de prijs pas omhoog.

kipje schreef op 25-07-2013 14:30
Ja Willem De handelaren wilden woensdagavond de prijzen niet verhogen anders kunnen ze niet meer naar polen dus leveren via Novipluim is de beste optie voor de toekomst

willem schreef op 25-07-2013 09:01
dit is weer het begin van het onderuithalen van de handelarenprijs, vinden ze raar dat pluimveehouders deze prijs niet vertrouwen belgie + 2 en dan zelf de prijs glad houden!!!!!

Pluimveebeurs schreef op 25-07-2013 08:58
De verwachting is dat het aanbod van slachtkippen, met name moederdieren zal toenemen. Prijzen van slachtkippen zijn gezien de tijd van het jaar erg hoog. Vorig jaar noteerden de witte/bruine kippen rond € 0,05 /kg

Pluimveebeurs schreef op 18-07-2013 08:14
Aanbod van slachtkippen is niet groot waardoor de prijzen flink stijgen. Prijzen worden moeizaam geaccepteerd... toch blijft er vraag vanuit de slachterijen (ook voor export)

Pluimveebeurs schreef op 11-07-2013 08:50
Weinig aanbod van slachtkippen; zowel wit/bruin als moederdieren. Verwachting is dan ook dat de prijs verder zal stijgen.

Pluimveebeurs schreef op 03-07-2013 23:15
Weinig aanbod van moederdieren en witte / bruine slachtkippen.

Pluimveebeurs schreef op 26-06-2013 22:22
Vanuit de slachterijen is er vraag naar moederdieren, waardoor de prijs met 2 cent stijgt. Aanbod van witte / bruine slachtkippen is niet heel groot maar prijsstijging is nog niet aan de orde

Pluimveebeurs schreef op 19-06-2013 21:06
Er is nog voldoende aanbod van witte en bruine kippen voordat de vakantie periode echt begint, daarna zal de vraag vanuit de slachterijen toenemen. Er is vraag naar moederdieren waardoor de prijs stijgt.

Broedei schreef op 11-06-2013 23:09
Sterke stijging van de beursprijs moederdieren verwacht morgen 12 Juni 2013. Vandaag zijn er kippen verkocht voor 0.50 waar even later al 0.55 voor geboden zou worden. Prijs had op kunnen lopen tot welicht 0.60. Moederdieren doen in Polen al boven de 0.70. Afwachten hoe de beurs morgen objectief reageert. Een ding is zeker, er is wat mot tussen wat handelaren, nu een handelaar de slachterij wat meer gaat steunen.

Pluimveebeurs schreef op 08-05-2013 21:45
Er is voldoende aanbod van witte en bruine kippen, evenals moederdieren. Verwachting is echter dat de prijs niet verder zal dalen, waarmee de bodem is bereikt en bij iets minder aanbod de prijs weer zal oplopen.

Pluimveebeurs schreef op 18-04-2013 09:00
Aanbod van witte en bruine kippen blijft groot. Slachterijen zijn ver vooruit vol gepland. Voldoende aanbod van moederdieren. Prijzen voor verkoop van 'soepkipvlees' staan onder druk; veel aanbod.

Egbert Meijerink schreef op 12-04-2013 13:13
Is het niet reëler om de slachtprijzen excl. BTW te vermelden, gezien de Deinze-prijs ook excl. is?

Pluimveebeurs schreef op 10-04-2013 22:04
Er is voldoende aanbod van Moederdieren en witte/bruine slachtkippen.

Pluimveebeurs schreef op 04-04-2013 08:36
Voldoende aanbod van moederdieren en witte / bruine kippen. Legkippen voor de slacht worden massaal aangeboden. Dit drukt de prijs verder naar beneden.

Pluimveebeurs schreef op 27-03-2013 21:43
Groot aanbod van witte en bruine kippen, evenals moederdieren. Eierprijzen zijn laag of resultaten vallen tegen zorgt voor het grote aanbod. 'soepkip' producten worden 'masaal' aangeboden door achterblijvende vraag. e.e.a. wordt veroorzaakt door o.a. huidige koersverschillen. Komende weken zal aanbod van levende have groot blijven met blijvende druk op prijs.

Pluimveebeurs schreef op 20-03-2013 21:37
met name door de lage prijs van eieren is er veel aanbod van slachtkippen. Kippen worden 'masaal' aangeboden en slachterijen hebben de planning vol. Dit zorgt voor veel (aanhoudende) druk op de prijs!

Pluimveebeurs schreef op 14-03-2013 09:21
Groot aanbod van witte en bruine kippen en tegenvallende eierprijzen draagt bij aan een lagere notering voor slachtkippen.

Pluimveebeurs schreef op 06-03-2013 21:31
Er is weer een notering voor witte en bruine slachtkippen. Met deze notering hoopt de commissie een markt conforme prijs neer te zetten. Dit heeft er ook toe geleid dat het verschil tussen witte en bruine kippen nu op € 0,05 /kg is gesteld. De verwachting is dat de prijs wel zal beginnen met een dalende lijn door ruim voldoende aanbod in de komende weken (rond Pasen en maar matige eierprijzen)

Pluimveebeurs schreef op 28-02-2013 08:21
Nog geen notering voor witte en bruine slachtkippen Barneveld. Hoewel de prijzen die op de boer betaald worden nog steeds hoog zijn, wordt naar verwachting door een groter aanbod een dalende prijs trend ingezet. Men heeft ervoor gekozen om op dit moment niet in een dalende lijn te noteren. Dit kan enkele weken duren.

pluimveebeurs schreef op 13-02-2013 21:15
Aanbod van moederdieren is voor de komende weken nog niet groot. Evenals het aanbod van witte en bruine slachtkippen. Prijzen die op 'de boer' betaald worden zijn hoog! Vraag vanuit de slachterijen (in NL en erbuiten) is groot, maar men wil niet voor elke prijs kopen. Deze week is opnieuw geen notering.

Pluimveebeurs schreef op 07-02-2013 08:27
Voor witte en bruine kippen is er nog geen notering. Verwachting is dat er binnen een aantal weken weer een notering zal zijn.

Pluimveebeurs schreef op 23-01-2013 22:15
Het aanbod van witte en bruine kippen is niet groot. Ook in omliggende landen is aanbod beperkt. Vraag naar vlees is er echter wel. Dit drijft de prijs verder op. De notering laat een niet reëel beeld zien en op de boer worden 'enorme' toeslagen betaald. De commissie heeft besloten nu geen notering te publiceren en met enkele weken met een gecorrigeerde notering te komen. Onduidelijk is of hiermee toeslagen verleden tijd zijn.

Pluimveebeurs schreef op 10-01-2013 08:20
Prijs van slachtkippen blijft gelijk, aanbod is op dit moment niet te groot en verwachting is dat aanbod komende weken niet groter zal worden; OF de eierprijzen moeten nog verder dalen waardoor verkoop van oude kippen eerder wordt gepland.

Webmaster schreef op 18-12-2012 14:32
Loualidi, in het 'dropdown' menu op de prijs informatie pagina vind u onder 'vleeskuikens' alle prijsinformatie. http://www.pluimveebeurs.com/prijsinformatie

Loualidi schreef op 18-12-2012 14:10
Geachte heer/mevrouw, Kunt u mij op de hoogt laten zijn voor wat betreft prijzen van kuikens zowel in nederland als in belgie. Met vriendelijke groet,

Pluimveebeurs schreef op 29-11-2012 08:24
Aanbod van moederdieren neemt iets toe, wat normaal ook de trend in het jaar is. Of daarmee dan ook de prijs zal dalen is nog onduidelijk.

Pluimveebeurs schreef op 24-10-2012 21:33
Aanbod van witte en bruine kippen is niet groot waardoor vraag toeneemt en prijs stijgt. Zelfde geldt voor moederdieren, echter is hier aanbod kleiner / vraag (ook vanuit o.a. Polen) groter.