prijsinformatie

                                                                          
 
NOP richtprijs scharrel 2.0 - Gewijzigd: 21-09-2018 00:00
richtprijs in euro’s per 100 stuks (exclusief btw), donkere dooiers, franco pakstation, goed sorteerbare eieren.  
Datum-van: Datum tot: Prijzen filteren Toon in tabelvorm

wk 38
wit
bruin
Reacties

Webmaster schreef op 01-04-2016 10:29
NOP richtprijs 2.0 De LTO/NOP begeleidingscommissie richtprijs eieren heeft aan aanpassing van de wekelijkse NOP richtprijs voor scharreleieren gewerkt. De nieuwe notering zal op 1 april a.s. voor het eerst gepubliceerd worden en op een fors hoger peil liggen. Om een duidelijk onderscheid aan te brengen met de huidige notering, krijgt de nieuwe de aanduiding 2.0 mee. Beide noteringen zullen gedurende maximaal 1 jaar wekelijks gepubliceerd worden. De begeleidingscommissie gaat er vanuit dat de nieuwe notering 2.0 voldoet aan de oorspronkelijke definitie van de notering namelijk de marktontwikkelingen in de week van publicatie volgend en op een prijsniveau van franco pakstation. Aanleiding voor de aanpassing is het feit dat de gegevens die gebruikt worden als input voor de NOP notering al geruime tijd zijn achtergebleven bij de daadwerkelijke marktontwikkelingen. Structurele toeslagen op de notering hebben de daadwerkelijk uitbetaalde prijzen aan de pluimveehouder op niveau gehouden. Eind 2014 zijn reeds een aantal correcties toegepast op de notering, toeslagen zijn echter gebleven. Voor de begeleidingscommissie nu reden om met name de toegepaste correcties op inputgegevens als Weser-Ems, Amsterdam (AGRI) en A-Not te gaan verlagen. Deze correcties waren gebaseerd op de sorteerkosten. Voornoemde noteringen zijn immers prijzen van gesorteerde eieren terwijl de NOP notering een ongesorteerde prijs betreft. Voornoemde maatregel betekent een forse prijsaanpassing in opwaartse richting. Bruine scharreleieren gaan voor het overgrote deel naar de Nederlandse consument. Dit is aanleiding om een echte Nederlandse notering in deze berekening mee te nemen. De Barneveldse notering wordt hiervoor ingebracht. Voor zowel scharrel bruin als wit worden de huidige correcties op de gesorteerde noteringen teruggebracht. Hoewel de markt voor kooieieren meer en meer een industriemarkt wordt, wordt deze notering voor wit voorlopig niet gewijzigd. Wel zal de bruine kooi met ingang van 1 april niet langer berekend worden. In Pluimveehouderij van 25 maart is op de wijzigingen nader ingegaan. Voor nadere informatie: Jan Willem Lagerweij, voorzitter Kring Leghennenhouders van LTO/NOP. Tel: 06-13205735. Mail: j.w.lagerweij@hetnet.nlCAPTCHA ImageRefresh